Internalizacja szkolnictwa wyższego

Internacjonalizacja (umiędzynarodowienie) Uczelni czy też kształcenia to pojęcie mylnie utożsamiane jedynie z mobilnością (wymianą studentów i nauczycieli) czy udziału w projektach międzynarodowych.  Na czym zatem polega internacjonalizacja? Dlaczego jest ważna?  Począwszy od pierwszego  newslettera Działu ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej rozpoczynamy cykl materiałów, które pozwolą na bliższe poznanie tego pojęcia i związanych z nim działań.

Działając na rzecz internacjonalizacji Akademii Morskiej w Szczecinie powinniśmy przede wszystkim  pamiętać o  2 pytaniach:

1.    W jakim celu chcemy umiędzynarodowić Uczelnię?

1)    Jakie korzyści i zmiany w uczelni powinno przynieść jej umiędzynarodowienie?


Trwa rekrutacja na wyjazdy pracowników w ramach programu ERASMUS+

Dział ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej informuje, iż uruchomiona została rekrutacja na  wyjazdy pracowników w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2014/15.