Stypendia MNiSW na rok 2015/2016 na studia II stopnia dla cudzoziemców polskiego pochodzenia

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nowy konkurs na rok 2015/2016 na stypendia dla studentów cudzoziemców polskiego pochodzenia rozpoczynających studia II stopnia w Polsce, którzy ukończyli studia I stopnia w Polsce.


Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla cudzoziemców polskiego pochodzenia - kandydatów na studia II stopnia lub studia doktoranckie

Terminy składania wniosków o przyznanie stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego od roku akademickiego 2014/15 na studia drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru letniego dla cudzoziemców polskiego pochodzenia- absolwentów polskich uczelni.


Programy stypendialne dla studentów zagranicznych

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendialną dla studentów zagranicznych.