Ubezpieczenia zdrowotne

Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2014/2015 zapraszamy do Działu ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej (pok. 101, 102) studentów zagranicznych posiadających Kartę Polaka lub potwierdzone przez Konsula RP polskie pochodzenie w celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.