Poniżej zamieszczamy druki różnych podań do pobrania:

 

- do JM Rektora AM w Szczecinie <pobierz>

- do Prorektora ds. Nauczania <pobierz>

- do Dziekana Wydziału Nawigacyjnego <pobierz>

- do Dziekana Wydziału Mechanicznego <pobierz>

- do Dziekana Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu <pobierz>

Jeśli potrzebna jest pomoc w napisaniu podania lub ustaleniu do kogo skierować się w danej sprawie - zapraszamy do naszego Działu (pokój 101 i 102)