Wzory podań

Poniżej zamieszczamy druki różnych podań do pobrania:

 


Procedura ubiegania się o wizę dla studentów spoza Unii Europejskiej (Ambasada RP w Berlinie)

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat ubiegania się o wizę dla studentów spoza Unii Europejskiej.


Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia

Każdy student-cudzoziemiec ma obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Jeśli chcesz ubezpieczyć się w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) zapoznaj się z poniższą informacją:


Karta Pobytu Czasowego

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat legalizacji pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w formie Karty Pobytu Czasowego dla studentów spoza Unii Europejskiej.