Studenci zagraniczni w Akademii Morskiej w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie kształci studentów w ramach oferowanych kierunków na trzech wydziałach:

  • Wydziale Nawigacyjnym
  • Wydziale Mechanicznym
  • Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu.

Na wszystkie kierunki już od wielu lat przyjmowani są studenci zagraniczni z Europy i spoza niej. Poszczycić się możemy już wieloma zagranicznymi  absolwentami, którzy przynoszą zaszczyt Uczelni osiągając sukcesy w pracy w sektorze gospodarki morskiej na całym świecie.

Najczęściej wybierane kierunki wśród studentów zagranicznych to: Nawigacja, Mechanika i budowa maszyn, Logistyka oraz Transport.

Obecnie (dane na styczeń 2018) w Akademii Morskiej w Szczecinie studiuje 269 cudzoziemców, w tym 240 na studiach stacjonarnych i 29 na studiach niestacjonarnych z następujących państw:

 Ukraina - 200 osób

 Białoruś - 46 osób

 Litwa - 5 osób

 Czechy - 6 osób

 Słowacja - 3 osoby

 Rosja - 5 osób

 Kongo- 1 osoba

 Kenia- 1 osoba

 Tunezja- 1 osoba

 Gruzja- 1 osoba

 Wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem studiów w Akademii Morskiej w Szczecinie zapraszamy na naszą stronę internetową przygotowaną specjalnie dla kandydatów z zagranicy: www.admission.am.szczecin.pl