Studenci zagraniczni w Akademii Morskiej w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie kształci studentów w ramach oferowanych kierunków na trzech wydziałach:

  • Wydziale Nawigacyjnym
  • Wydziale Mechanicznym
  • Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu.

Na wszystkie kierunki już od wielu lat przyjmowani są studenci zagraniczni z Europy i spoza niej. Poszczycić się możemy już wieloma zagranicznymi  absolwentami, którzy przynoszą zaszczyt Uczelni osiągając sukcesy w pracy w sektorze gospodarki morskiej na całym świecie.

Najczęściej wybierane kierunki wśród studentów zagranicznych to: Nawigacja, Mechanika i budowa maszyn, Logistyka oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji.

Obecnie (dane na IX.2016) w Akademii Morskiej w Szczecinie studiuje 279 cudzoziemców, w tym 255 na studiach stacjonarnych i 24 na studiach niestacjonarnych z następujących państw:

 Ukraina - 207 osób

 Białoruś - 43 osoby

 Litwa - 6 osób

 Czechy - 9 osób

 Słowacja - 5 osób

 Rosja - 7 osób

  Kongo - 1 osoba

  Uzbekistan - 1 osoba

Wszytskich zainteresowanych rozpoczęciem studiów w Akademii Morskiej w Szczecinie zapraszamy na naszą stronę internetową przygotowaną specjalnie dla kandydatów z zagranicy: www.admission.am.szczecin.pl