Projekty Akademii Morskiej

Do tej pory Akademia pozyskała dofinansowanie z UE dla 15 projektów dydaktycznych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).

Sfinansowano z nich m.in:

 • laboratoria, inny sprzęt dydaktyczny oraz e-learning (na WM) – 1,7 mln zł
 • szkolenia dla studentów – 0,5 mln
 • staże dla studentów – 0,8 mln
 • szkolenia i staże dla dydaktyków – 1 mln
 • stypendia w wysokości 1000 zł/mies. – 6,3 mln
 • wsparcie w zakresie przedsiębiorczości akademickiej – 0,6 mln
 • promocję studiów – 0,4 mln
 • Zintegrowany System Informatyczny – 2,5 mln
 • koszty pośrednie – 1,5 mln
 • wynagrodzenia dydaktyków na kierunku Informatyka i Mechatronika – 1 mln 
  (tyle uczelnia musiałaby wydać z własnej kasy, gdyby projekty POKL nie były realizowane)

Projekty te przyczyniły się do podniesienia poziomu nauczania w AM (zwłaszcza na kierunkach: informatyka, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika). Zapewniono wsparcie zarówno studentom jak i pracownikom uczelni, które bez pieniędzy z POKL nie zostałoby udzielone. Łączne korzyści z realizacji projektów POKL dla uczelni wyniosły blisko 21 mln zł.

W okresie 2015-2020 uczelnia stoi przed szansą uzyskania co najmniej takiego samego wsparcia, jeśli nie większego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, który zastąpił obecny Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Do pobrania szczegółowe dane dot. projektów edukacyjnych finansowanych z POKL zrealizowanych w AM w latach 2007-2015 - Pobierz plik PDF

Lista wszystkich projektów AM, w tym projektów edukacyjnych, znajduje się na stronie CTTM