W Dziale ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej dwie stażystki filologii rosyjskiej zakończyły swoje trzymiesięczne staże. Dzięki ich pomocy przyjęcie na uczelnię 129 studentów z Ukrainy, Białorusi, Rosji i innych krajów przebiegło bardzo sprawnie. Dziewczyny spisały się na medal!

Realizacja stażów była możliwa dzięki funduszom unijnym. W maju 2015 r. pracownice działu skontaktowały się z Biurem Karier Uniwersytetu Szczecińskiego, który realizuje projekt pod tytułem „Lider Przyszłości”.

Magdalena Markiewicz (kierownik Działu): Pracy w naszym dziale w okresie wakacyjnym jest bardzo dużo, co jest związane z naborem na studia w tym okresie. Procedura oraz formalności związane z naborem studentów z zagranicy, i to w dodatku spoza UE, są o wiele bardziej wymagające niż w przypadku studentów z Polski. Dlatego zdecydowałyśmy się ubiegać o przyjęcie stażystek, które mogłyby nam pomóc w tym najtrudniejszym okresie.

Zadania wykonywane przez stażystki polegały m.in. na przyjmowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz podań od studentów z zagranicy, udzielaniu wszelkich informacji (osobiście lub telefonicznie). Do ich zadań należało również tłumaczenie ustne oraz pisemne tekstów z języka rosyjskiego na polski i z polskiego na rosyjski, przygotowywanie pism i podań, dbanie o prawidłowy obieg dokumentów,

Izabela Ławicka (stażystka): Podczas stażu miałam możliwość poznania wszelakich prac biurowych, takich jak: porządkowanie dokumentów, archiwizacja, przygotowywanie prezentacji, informatorów oraz poprawianie strony internetowej Akademii. Oprócz prac typowo biurowych moim zadaniem była również pomoc kandydatom obcojęzycznym przy składaniu dokumentów na studia oraz udzielenie im wszelkich informacji potrzebnych do rozpoczęcia nauki na Akademii. Staż był ciekawym doświadczeniem i świetną możliwością, jaką otrzymałam tuż po ukończeniu studiów pierwszego stopnia. Dzięki niemu nabyłam wiele umiejętności oraz wiedzy, którą z pewnością owocnie wykorzystam w mojej przyszłości zawodowej.

W trakcie całego okresu pracy połączonej stażystki były nadzorowane przez kierowniczkę działu oraz pracownice działu – Julię Kantor oraz Ewę Cerebież-Tarabicką. Należy podkreślić, że wszystkie Panie są bardzo zadowolone z pracy jaką wykonały stażystki.

Jolanta Rudzka (stażystka): Na stażu podobało mi się najbardziej to, że był związany z moim profilem zawodowym i z tym czym chciałabym zajmować się w przyszłości. Zależało mi na tym, aby jak najbardziej wykorzystać swoje umiejętności językowe a Dział ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej Akademii Morskiej w Szczecinie okazał się idealnym miejscem. Podczas stażu nie tylko mogłam wykazać się swoimi umiejętnościami, ale także nabyć nowe. Były momenty kiedy trzeba było pracować bardzo intensywnie, ale również takie, w których można było zjeść pizzę w luźnej atmosferze. Okres wakacyjny okazał się odpowiednim czasem do odbycia stażu, ponieważ był to czas urlopowy dla pracowników Akademii, gdzie byłam najbardziej potrzebna podczas nieobecności osób zatrudnionych w Akademii na stałe.

 

W przyszłym roku dział zamierza starać się o przyjęcie kolejnych stażystek. Jest szansa, że dzięki funduszom unijnym dostępnym w ramach ogłoszonego przez NCBiR konkursu „Studiujesz? Praktykuj!” podobne projekty będą realizowane w Szczecinie. Jeden z takich projektów przygotowuje obecnie Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu. Projekt ten ma objąć stażami 80 studentów WIET w latach 2016-2017.