O nas

Dział ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej powstał w celu pozyskiwania, kompleksowej obsługi
i udzielania wsparcia studentom zagranicznym, jak również umożliwienia studentom i pracownikom Akademii Morskiej w Szczecinie udziału w międzynarodowych programach wymiany.

 Zakres naszych działań to:

  • pozyskiwanie i obsługa studentów zagranicznych;
  • promocja anglojęzycznej oferty edukacyjnej Uczelni;
  • mobilność akademicka kadry i studentów;
  • nawiązywanie i realizacja współpracy międzynarodowej w zakresie dydaktyki;
  • pomoc w przygotowywaniu i realizacji projektów unijnych w zakresie dydaktyki.

Rozwijająca się współpraca z zagranicą przyczynia się do umiędzynarodowienia Uczelni, poszerzenia oferty dydaktycznej, a także zwiększenia jej innowacyjnego charakteru.